Postbus 10.000, 2620 Hemiksem info@hvk-aem.be +32 3 887 82 42

School gesloopt

Een christelijke school in Lichapeta in India werd door de overheid gesloopt.

Vier jaar geleden werd de school door Vijay Kumar geopend. Door een extremistische hindoe-organisatie zette de overheid onder druk om de school te controleren. “Afgevaardigden van de overheid bezochten de kinderen en hoorden hen uit over het gebed. De kinderen lieten hen weten dat bidden een onderdeel is van elke ochtendbijeenkomst op school”, vertelt Vijay. Hierna werd opdracht gegeven de school te slopen. Nu hebben 250 kinderen geen school meer en zijn Vijay en zijn gezin die op het terrein woonden, thuisloos.

Bid dat God voorziet in een oplossing voor de situatie.

Bron: International Christian Concern

Foto: Indiase kinderen in de klas

Licht in het duister

Prijs de HEER! Een kerk in Kobani in Syrië ontvangt steeds meer moslims als kerkbezoekers.

Veel moslims zijn ontgoocheld over de islam en het geweld dat ermee gepaard gaat. “Als IS islam vertegenwoordigt, wil ik geen moslim meer zijn”, zei voormalig moslim Farhad tegen nieuwszender NBC. Farhad zag al het geweld van IS en besloot de Heere Jezus te volgen. Hij maakt nu deel uit van een kerk die nog geen jaar geleden werd opgericht en voornamelijk bestaat uit voormalige moslims.

Dank God voor dit nieuws! Bid dat de nieuwe gelovigen mogen groeien in het kennen van de God van de Bijbel.

Een bijzondere voetwassing

Wat als je niet ‘sterk’ bent? Wat als je op ‘het moment suprême’ Jezus verloochent…? 

Gekruide kip

Ik liep over het parkeerterrein van onze kerk toen de walm van een warme maaltijd op mij afkwam. Toen ik drie minuten later in de kerkbank zat, rook ik het weer. Vreemd.

Een tiental seconden later snuffelde ik aan mijn jasje. Toen kon ik er niet meer om heen: ik rook het gekruide-kip-gerecht van eerder die dag. Het leek wel of alle geurhoudende stofjes hun toevlucht hadden gezocht in mijn kleding. Mijn hart sloeg een paar keer over, in de kerk ruik ik liever naar een goeie eau dé parfum…

Vergrootglas

Vanaf de geur-ontdekking leek ik opeens onder een vergrootglas te liggen, man, wat schaamde ik mij. Ik beeldde mij in hoe de banken achter mij fluisterend overlegden over de herkomst van die warme-maaltijd- walm. Daar ging mijn imago. Er zat opeens een ‘luchtje’ aan mijn zo onberispelijke zondagse voorkomen…

In de kerkbank moest ik denken aan “Naomi” en “Ruth”, moeder en een dochter uit Nigeria. Opeens hing er een luchtje aan ze. En dat luchtje werd vergezeld van een flinke portie schaamte en schuldgevoel.

Gekidnapt

Het was een reële angst voor christenen in dat gebied. Het overkwam Naomi en Ruth. Midden in de nacht werden ze gekidnapt door leden van Boko Haram, een terreurgroep. Voor de zon opkwam, waren ze mishandeld en verkracht.

“Als jullie christen blijven, dan schieten we je naar die hemel van jullie”

Die volgende dag kwam het moment dat ze hadden verwacht. “Als je christen wilt blijven, dan mag dat”, riep de aanvoerder. Hij zwaaide met zijn geweer. “Maar dan schieten we je naar die hemel van jullie.”

Verbrijzeld imago

Toen het geweer op hen werd gericht, grepen Naomi en Ruth de laatste reddingsmogelijkheid die er was. Ze spraken de islamitische geloofsbelijdenis na en waren vrij.

Bevend, schichtig keerden ze terug naar huis. Beladen met schaamte en een schuldgevoel van heb-ik-jou-daar. Ze waren vrij, ja dat was zo. Maar hun imago was verbrijzeld. Ze konden zichzelf niet meer vergeven, laat staan dat een ander dat kon…

Water en tranen

De twee paar ogen staarden naar de grond toen onze collega’s deze twee vrouwen bezochten. Welke woorden konden hen bevrijden van dit ‘luchtje’? 

Mijn collega’s vroegen om een schaal en wat water. Liefdevol wasten ze de voeten van beide christenvrouwen. Ondertussen vertelden ze over de vergeving van Christus. Ze vertelden hoe Hij naar Petrus had gekeken. Zijn liefdevolle blik was zichtbaar in dat Nigeriaanse hutje. Kun je de tranen voorstellen?

De voetwassing van Naomi en Ruth

De voetwassing van Naomi en Ruth

Toen ik zondag in de kerkbank zat – met mijn gekruide kip walm – hoorde ik ook over Jezus. De menswording van de God Die we niet onder ogen kunnen komen.

Deze Jezus was het die de melaatse aanraakte en zei: ‘Ik wil, word gereinigd’. De Jezus Die de voeten waste en het brood brak. Ja, Jezus Die tot zonde gemaakt werd zodat wij gerechtigheid zouden worden in Hem.

Overschatten

Het verhaal van Naomi en Ruth illustreert de waarde van onze bezoeken aan christenen die leven onder vervolging. Echt, je kunt de waarde daarvan niet overschatten! Bedankt dat u dit mogelijk maakt!

Project maart 2019: Evangeliseren in Noord-Korea

Hoe kun je het evangelie brengen in een land dat zo gesloten lijkt te zijn? In het verleden waren verschillende initiatieven gedaan , maar wat werkt nu het best?

Dit vroegen we ons ook af, tot op een dag een vluchteling uit Noord-Korea met een prachtig idee kwam: “Ballonnen met bijbels en radio-uitzendingen met het evangelie  veranderden mijn leven!” Sindsdien zenden we jaarlijks duizenden bijbels in ballonnen naar Noord-Korea en zenden we verschillende radioprogramma’s uit in de Noord-Koreaanse taal.

Wilt u ons hierbij helpen? Steun ons met uw gift en schijn het licht van God in het donkere Noord-Korea

STEUN
Medewerkers van HVK in Zuid-Korea blazen de ‘met-bijbels-gevulde’ ballonnen op met helium

Project februari 2019: Een veilige plek

Moslims riskeren hun leven wanneer ze zich bekeren tot Christus. In vele gevallen moeten ze vluchten omdat ze ernstig bedreigd worden. HVK werkt daarom samen met een aantal opvanghuizen in verschillende landen waar ex-moslims terecht kunnen. We geven hun zowel praktische als geestelijke steun. Ons doel is hen te versterken in hun geloof zodat ze weer integreren in de samenleving. Vele van deze gezinnen keren uiteindelijk terug naar de plek waar ze vandaan kwamen om het evangelie met hun familie te delen. Helpt u ons mee?

201812054054
STEUN

Project januari: Steun de kerk

Zoals jullie lazen heeft de Early Rain Covenant kerk in China een harde klap gehad. Meer dan honderd leiders en studenten zijn opgepakt, waaronder Pastor Wang Yi. Hulp aan de Verdrukte Kerk startte daarom samen met ChinaAid direct een noodplan op om de kerk te ondersteunen. We voorzien  advocaten om de gearresteerde christenen te verdedigen, opvang voor de kinderen van deze christenen en noodhulp voor trasport en onderdak.

Helpt u ons mee, de kerk in China te steunen? Met uw gift en gebed staat u direct naast onze vervolgde broers en zussen in China. 

STEUN

NOOD HULP GEVRAAGD

Samen met onze zusterorganisaties willen we de slachtoffers en nabestaande van de aanval in Sri Lanka financieel steunen en bijstaan in hun noden. We voorzien de volgende zaken:

 • Dringende medische bijstand
 • Medische bijstand op lange termijn
 • Hulp a/d slachtoffers die hun primaire inkomen kwijt zijn.
 • Pastorale zorg en traumacounseling
 • Eerste levensbehoeften zoals voeding en kleding

Om in deze zaken te voorzien hebben wij uw hulp nodig. We hebben uw gift nodig om concreet naast de slachtoffer te staan. Wilt u uw broers en zussen in Sri Lanka ondersteunen met uw gift? 

Noteer dan Sri Lanka in de referentie van uw overschrijving.

STEUN

Sri Lanka – Ontmoet de slachtoffers…

Wie van jullie is er bereid om voor Christus te sterven?” Alle kinderen van de zondagsschool steken de hand op. Enkele minuten later ontploft de bom…

Je hebt ongetwijfeld gehoord en gelezen over de aanslagen in Sri Lanka afgelopen weekend. Hierbij een korte update:

 • bij negen aanslagen op hotels en kerken In Sri Lanka vielen meer dan driehonderd doden en vijfhonderd gewonden;
 • de aanslagen werden nagenoeg tegelijk gepleegd door zelfmoordterroristen;
 • de islamitische terreurgroep IS claimt achter de aanslagen te zitten.

In uitgebreide nieuws artikelen (VTM, VRT,…) krijgen slachtoffers een gezicht. Tenminste, vooral de buitenlandse slachtoffers. Wij willen graag de getroffen christenen uit Sri Lanka zelf onder je aandacht brengen.

Een van de kerken die werd getroffen is de Zion Church in de stad Batticaloa. De zondagsschool was net afgelopen en de samenkomst stond op het punt om te beginnen. Het was alleen nog wachten op een van de voorgangers, ds. Kanapathipillai Deivendiran. Hij zou preken over opstanding en leven.  

Voor de dienst was er zondagsschool voor de kinderen en tieners, zo vertelt Caroline, een van de leidsters.

“Vandaag dachten we met de kinderen na over Pasen. We vroegen de kinderen wie van hen bereid zou zijn om voor Christus te sterven. Iedereen stak zijn hand op. Minuten later kwamen de kinderen het kerkgebouw binnen voor de samenkomst. Precies toen ontplofte de bom. De helft van de kinderen overleed direct.” 

Een van de kinderen die overleed is Jackson, een tiener van dertien jaar.


Foto: Kinderen steken tijdens de zondagsschool van de Zion Church hun hand op.

Ds. Kumaran ving de vermoedelijke dader op bij de deur. Hij zag gelijk dat het een onbekende bezoeker was; hij keek ietwat onwennig om zich heen. Kumaran informeerde naar de naam van de gast. “Ik ben moslim en wil graag de kerk bezoeken”, antwoordde de jonge man.  

Omdat het tijd was om de samenkomst te beginnen, liep Kumaran naar voren. De knal was oorverdovend en geheel onverwacht. Toen de dominee zich op trillende benen omdraaide, zag hij enkel het bloed van zijn gemeenteleden. Op de grond. Op de banken. Tegen de muur. Kumaran zag toe weerloos hoe de wrede dood het paasfeest bestormde

Chaos na de aanslag op de Zion Church | Beeld: Twitter/danishkanavin

Chaos na de aanslag op de Zion Church | Beeld: Twitter/danishkanavin

In gedachten zie ik het verwoeste gebouw van de Zion Church. Ergens staat een kruis. Zwartgeblakerd. De schaduw ervan valt over de namen van jouw en mijn broers en zussen die als het ware zijn ingebijteld in de stenen vloer. Jackson was hier. Ramesh was hier.

Tientallen onbekende namen. Broers en zussen wiens leven is weggezonken in de niets-en-niemand-ontziende dood.

Opeens een golf van herkenning. Is dat…? Was Hij er dan ook? Ja, dat moet wel. In mijn verdriet was ik het haast vergeten. Jezus. Ook Zijn Naam staat gebeiteld in het stenen graf. Ook Hij was er. Maar nu niet meer. Hij is opgestaan en Hij leeft. “Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.”

– Arco (medewerker v/e zusterorganisatie van HVK) –

Het paasfeest is een getuigenis van hoop en bemoediging. Voor onze broers en zussen in Sri Lanka die treuren vanwege hun gemis. Ook voor jou.

Lezer, door welke moeilijkheden jij ook gaat en wat je ook meemaakt. Je mag altijd zeggen: Jezus was er. Hij heeft in alles geleden, staat in de Hebreeënbrief. Hij is in alles verzocht geweest. Verlies. Vermoeidheid. Ziekte. Eenzaamheid. Alles.

Jezus was er niet alleen. Hij is er. Hij is levend tot in alle eeuwigheid en Hij is met ons tot de voleinding van de aarde.

Laten we naast onze broers en zussen in Sri Lanka staan door ons gebed.

HULP GEVRAAGD

Samen met onze zusterorganisaties willen we de slachtoffers en nabestaande van de aanval in Sri Lanka financieel steunen en bijstaan in hun noden. We voorzien de volgende zaken:

 • Dringende medische bijstand
 • Medische bijstand op lange termijn
 • Hulp a/d slachtoffers die hun primaire inkomen kwijt zijn.
 • Pastorale zorg en traumacounseling
 • Eerste levensbehoeften zoals voeding en kleding

Om in deze zaken te voorzien hebben wij uw hulp nodig. We hebben uw gift nodig om concreet naast de slachtoffer te staan. Wilt u uw broers en zussen in Sri Lanka ondersteunen met uw gift?

Noteer dan Sri Lanka in de referentie van uw overschrijving.

STEUN

Pasen… feest of lijden?


Bid om bescherming voor vervolgde christenen tijdens Pasen.

Sarah Fard, een Iraanse christen, zingt een prachtig lied over de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Ze zingt in het Farsi over de overwinning in plaats van verlies, zegen in plaats van een vloek, genezing in plaats van wonden. Het is een lied van hoop in een land waar christenen te maken hebben met verlies, smaad en mishandeling.

Foto: Christenen in Iran komen in het geheim samen om te lezen in de Bijbel

Bid u mee voor Iraanse christenen? Enkele door de overheid erkende kerken in  Iran  hebben toestemming om Pasen te vieren. Verreweg de meeste samenkomsten vinden echter onopgemerkt plaats: achter de gesloten deuren van geheime huiskerken.
Bid ook voor broeders en zusters in  Pakistan. De autoriteiten vrezen dat IS-terroristen een aanslag voorbereiden voor Pasen op christenen in de provincie Punjab. Bid dat deze verijdeld wordt. Bid dat God met haat gevulde harten verzacht en verloren mensen thuisbrengt bij Hem.

Foto: Kerksamenkomst in Pakistan

Denk ook aan onze broeders en zusters in  Brunei. Zij mogen hun moslimburen niet meer uitnodigen voor paas- en kerstvieringen. Een tegenvaller, want “de meest effectieve manier voor ons als christenen om ongelovigen te bereiken, is door ons getuigenis en de vruchten van de Geest in ons leven”, zegt een christen daar.

Bedankt voor uw betrokkenheid. We wensen u gezegende Paasdagen!

Foto: Dorp op water in Brunei

Pasen op de Filipijnen

In de Filipijnen worden meer dan elfhonderd politiemensen ingezet om de veiligheid te waarborgen in de aanloop naar Pasen.

Hoewel het Indonesische eiland overwegend katholiek is, worden christenen er de afgelopen jaren steeds vaker het doelwit van moslimextremistische acties. Zo werden afgelopen januari bij een aanslag op een kathedraal in Jolo twintig mensen gedood. Rond Pasen reizen er wereldwijd veel mensen af naar kathedralen en kerken in Indonesië.

Bid om bescherming voor christenen in het land en ook wereldwijd in deze periode.

Bron: International Christian Concern

Foto: Kinderen op de Filipijnen