Postbus 10.000, 2620 Hemiksem hvk.hemiksem@telenet.be +32 3 887 82 42

Eindelijk naar huis – Turkije

Dank God dat Andrew Brunson onverwacht naar huis mocht.

De Amerikaanse voorganger die ruim twintig jaar in Turkije woont, zat anderhalf jaar vast op verdenking van spionage. Dit kan leiden tot vijfendertig jaar cel. De Turkse overheid heeft geen bewijs geleverd dat de aantijging ondersteunt. Brunson is om gezondheidsredenen naar huis gestuurd en staat onder huisarrest, in elk geval tot 12 oktober wanneer de volgende rechtszaak plaatsvindt. Andrew noemt de aanklacht “beschamend en afschuwelijk.”

Turkse christenen zijn dankbaar dat Andrew naar huis mocht en vragen om gebed. Bid dat Andrew snel vrij wordt gesproken. Bid dat hij fysiek en emotioneel herstelt van de gevangenschap.

foto: Andrew Brunson

Christenen veroordeeld – IRAN

Een hof van beroep in Iran heeft een gevangenisstraf van tien jaar uitgesproken tegen vier christenen die beschuldigd worden van ‘het promoten van het christendom’ en het verspreiden van huisgemeentes. De advocaat die pastor Youcef Nadarkhani, Mohammad-Reza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fadaie vertegenwoordigde, ontving de aankondiging op 2 mei.

Pastor Youcef en Mohammad-Reza werden ook veroordeeld tot twee jaar interne ballingschap naar een gebied ver weg van hun familie. Bovendien worden Yasser, Saheb en Mohammad-Reza geconfronteerd met een veroordeling van 80 zweepslagen voor de consumptie van wijn, aangezien ze werden gearresteerd tijdens het nuttigen van het avondmaal in mei 2016.

In een ander geval vond op 9 mei nog een rechtzaak plaats voor Shamiram Isavi Khabizeh, de echtgenote van dominee Victor Bet Tamraz. Shamiram werd in januari tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij tegen het regime had gehandeld door kleine groepen te organiseren, naar het seminarie in het buitenland te gaan en kerkleiders en voorgangers te trainen ‘om als spionnen te fungeren’.
Tijdens het beroep van Shamiram beschuldigde de rechter haar hele familie van verschillende misdaden. Ze mocht niet reageren, behalve via haar advocaat. Er is geen datum vastgesteld voor een nieuwe beroepshoorzitting.

Volgens Miles Windsor van Middle East Concern zijn de straffen voor Iraanse christenen het afgelopen jaar steeds strenger geworden. Ondanks dit blijven christenen moedig in het delen van hun geloof.

Bid u mee voor Iran?

Christelijke familie uit dorp gedreven – Myanmar

 

Vier volwassenen beschermden de kinderen met hun lichaam toen een bende stenen op het pannendak en de houten wanden van hun huis gooiden, in juli 2017. Buiten konden ze de groep van meer dan 150 boze boeddhisten horen schreeuwen: “Sterf, sterf! Waar is jullie God nu?”

Tijdens de aanval kon één van de familieleden een pastor uit een naburig dorp verwittigen. Toen hij aankwam rond 23u30, gooiden de aanvallers nog steeds stenen en staken ze het bezit van de familie in brand. De politie kwam ook ter plekke, maar zelfs zij waren niet in staat de menigte te kalmeren totdat een officier zijn pistool in de lucht afvuurde. De aanval duurde meer dan vier uur. “De stenen waren als een grote storm over het huis,” zei Tin Shwe, de patriarch van de familie. “We dachten dat we die avond onze pas gevonden Redder, Jezus Christus, zouden ontmoeten.” Alle vier de volwassenen hadden bloedende  hoofdletsels door de stenen.

Tin had over Jezus gehoord door zijn volwassen dochters, die in januari 2017 tot geloof kwamen nadat enkele gelovigen het evangelie met hen deelden. De ouders van de meisjes waren eerst terughoudend om het boeddhistische geloof, waarin ze opgegroeid waren, te verlaten. Ze waren ook bezorgd om de reactie van de gemeenschap. Na verloop van tijd raakte Tin er absoluut van overtuigd dat het evangelie de waarheid was en begon het hele gezin van 19 mensen (zijn kinderen en hun partners en zijn kleinkinderen) in het geheim samen te komen in zijn huis voor lofprijs en aanbidding. De dorpelingen wisten dat Tins dochters zich bekeerd hadden, maar het nieuws van zijn onverwachte bekering ging als een vuurtje rond.

“Als jullie Christus niet afwijzen…”

Die dag riepen de boeddhistische monniken Tin en zijn familie op om voor 500 dorpelingen en meer dan 50 monniken te verschijnen. De monniken waren boos dat de dorpelingen christenen hadden toegelaten in hun dorp. “Als jullie Christus niet afwijzen en het christendom niet verlaat, zullen we jouw drie dochters iets aandoen,” dreigde het dorpshoofd. “We zullen ze verkrachten en je zal niet weten waar ze zijn.” Onverschrokken zei de familie tegen de gemeenschap dat ze niet zouden stoppen met de levende God te aanbidden. De volgende dag dumpten vrachtwagens grote hoeveelheden stenen voor hun huis. Eerst dachten ze dat de stenen dienden voor wegenwerken, maar die avond begon de boze menigte zich te verzamelen rond hun huis. De aanval werd gestart met een katapult en de eerste steen trof Tin’s vrouw haar borstkas.

Hoewel Tin Shwe en zijn familie na deze aanval gedwongen werden om het dorp te verlaten, weigerden ze klacht in te dienen tegen hun aanvallers en zeiden ze dat ze hen vergeven hadden voor hun daden. HVK helpt een plaatselijke kerk die voor dit gezin zorgt. De familie blijft sterk in hun geloof en één van Tins dochters deed een speciale belofte: “In 2020 zal ik nog steeds in het dorp zijn. Als ze me niet toestaan om het evangelie te vertellen, zal ik liefde tonen. Ik zal de kinderen helpen, ik zal de zieken helpen, en daardoor weet ik dat God in de toekomst zal werken.

Foto: De pastor die hun te hulp kwam tijdens de aanval, blijft de familie steunen en geeft onderwijs aan de kinderen over Jezus.

Scholenplan om het christendom te verdrijven – China

Verschillende leerkrachten, in de Zhejian provincie, zonden een brief naar de ouders van lagere- en middelbare school studenten, waarin ze uitdrukkelijk vroegen aan de ouders om hun geloof en religie achterwege te laten.

Iemand vertelde ons dat sommige schoolhoofden zelfs bij christelijke ouders thuis of op het werk kwamen om hun te vragen hun geloof af te zweren. In enkele gevallen werden zelfs werknemers  onder druk gezet om hun christelijk personeel minder te betalen om hen te ontmoedigen om nog naar de kerk te gaan.

Op een gegeven plaats in China ging er ook een publicatie online dat zei: “Scholen moeten studenten duidelijk maken dat ze niet mogen geloven, evangeliseren of kerken binnen gaan.”  De publicatie proclameerde ook dat scholen christelijke studenten hard moet straffen omdat het christenendom een ‘buitenlandse invasie’ is.

Bid voor de christenen in China, dat ze stand mogen houden onder de enorme druk die op hen ligt.

Kerk aangevallen in Chechnya – Rusland

Op zaterdag 19 mei werd de Orthodoxe Kerk in Grozny, Chechnya, aangevallen door  vier bewapende mannen.
Voordat ze dood werden geschoten door de politie waren de vier mannen in staat geweest om zes slachtoffers te maken waaronder drie doden.

Volgens de voorganger  hoorden ze de aanvallers “Allahu Akbar” roepen voordat ze de kerk binnenvielen. Een paar kerkgangers liepen direct naar de deur om deze te blokkeren, maar het was te vergeefs. Naast de wapens droegen de vier terroristen ook bijlen en molotovcocktails met zich mee.
De terreur groep ‘Islamitische Staat’ (IS)  heeft de aanval opgeëist.

Chechnya is een stad in het zuiden van Rusland, waar veel islamitische opstand plaats vindt. Regelmatig worden zowel de politie en overheidsambtenaren als gewone moslims aangevallen. Al een aantal jaren proberen verschillende moslim militanten er een moslim emiraat te stichten. De Islam is op dit moment de dominantie religie, aangezien de meeste christenen gevlucht zijn tijdens de oorlogen in 1990.

GEBED:

Denk aan  de vrienden en families van de slachtoffers is omkwamen in deze aanslag. Bid voor genezing en herstel van de gewonden. 
Bid voor de kerkleden die oog getuige waren van dit geweld, dat ze mogen vast houden aan hun geloof in Jezus Christus. Bid voor de locale autoriteiten die een onderzoek doen naar de aanval en opzoek gaan naar gerechtigheid. 

Project juni 2018 – Evangelie verspreiden

Tegenwoordig gebruiken we in België de Bijbel in verschillende vertalingen, maar in vele landen hebben christenen zelfs nog nooit een Bijbel vast gehad. Het is dus onze taak om Gods Woord met hen te delen.

Een Bijbel voor elke gelovige

Elke gelovige in Jezus Christus zou toegang moeten hebben tot de Schrift. Dit doel is haalbaar in onze tijd. Geen weg is te moeilijk en geen risico te groot wanneer broeders en zusters smeken om Gods Woord. Wij willen graag dat elke gelovige in vijandige of vervolgende landen zijn of haar eigen kopie van de Bijbel krijgt.

Helpt u mee met een gift?

STEUN
Bekijk deze video over een groep tieners die bijbels smokkelt in Vietnam

 

Bevrijd uit de gevangenis – Eritrea

Hulp aan de Verdrukte Kerk heeft bevestiging gekregen dat Pastor Oqbamichel Haiminot vrijgelaten is uit de gevangenis in Eritrea, ook wel het Noord-Korea van  Afrika genoemd. Volgens onze contacten heeft hij dringende medische hulp nodig.

Pastor Oqbamichel, Senior pastor van de Kerk ‘Het Levende Woord’ , was de eerste kerk leider in Eritrea die in 2003 gevangen werd genomen omwille van zijn christelijke activiteiten. Hij bracht een aantal weken door in de gevangenis.

In januari 2005, tijdens een trouwfeest dat hij leidde, werd hij samen met de bruid en bruidegom en 66 anderen christenen gearresteerd.
De overheid vertelde de bezorgde families dat ze de groep hadden meegenomen naar het militair centrum ‘Sawa’ voor hun “straf”. De meeste christenen die gearresteerd waren, werden na een paar maanden vrijgelaten, maar Pastor Oqbamichel en 5 anderen blijven in gevangenschap.

Wanneer Pastor Oqbamichel weigerde om Jezus te verloochenen, werd hij in eenzame opsluiting gezet en werd enorm mishandeld.
Na 4 maanden van onmenselijke omstandigheden stortte Oqbamichel mentaal in elkaar en werd vervolgens vrijgelaten. Dit enkel om in oktober 2007 weer gearresteerd te worden. Sindsdien zat hij gevangen tot vandaag.

Prijs de Heer voor dit wonder. Na 11 jaar gevangenis en mishandeling is Oqbamichel weer vrij.
Bid voor hem, dat zijn herstel goed zal verlopen en hij rust mag vinden.
Bid ook voor zijn vervolgers, dat ze Gods licht mogen zien en zich zullen bekeren.

Gebed: Man in de cel

Bid voor Kim uit Vietnam.

In 2004 werd haar man Thanh opgepakt en tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De communistische overheid ziet Thanh als een gevaar omdat hij zich inzet voor meer godsdienstvrijheid. Hij zit 1700 kilometer van huis gevangen. Daardoor kan Kim haar man maar weinig bezoeken. Ze zorgt alleen voor hun zoon (19). Hij heeft zijn vader maar een paar keer in zijn leven kort gezien. Kim heeft het mentaal en fysiek zwaar. Ze voelt zich vaak down.

Bid voor Kims gezondheid. Bid dat ze de moed niet opgeeft. Bid ook dat Thanh snel vrijkomt.

Bekijk Kims getuigenis hier: 

Project mei 2018

Aandacht voor de enkeling

Deze maand willen we de aandacht trekken naar de enkeling. Christenen die alleen zijn, gevangen in een donkere cel of achtergebleven na de arrestatie van hun man. Broers en zussen die afscheid moesten nemen van hun geliefde na een aanval of een executie. We willen hen laten zien dat ze niet alleen zijn, hen bemoedigen en helpen in hun nood.

Helpt u ons mee? Met uw gift kunnen we deze mannen, vrouwen en kinderen laten zien dat ze niet als verloren schapen aan hun lot worden overgelaten. Schrijf deze mededeling: “Gezinnen van martelaren”

STEUN

Project april 2018

Onderdak en onderwijs voor ex-moslims

Nigeria is letterlijk een land waar het christendom en de islam face-to-face komen te staan. Vele ex-moslims moeten daarom vluchten uit het noorden, weg van hun families. In het zuiden krijgen velen van hen helaas te maken met valse leraren. HVK werkt daarom samen met ISHAF. Dat is een organisatie die ex-moslims helpt die pas christen zijn geworden helpt. Zij krijgen onderdak en onderwijs. Na 12 maanden zijn ze klaar om uitgezonden te worden en de Heer te dienen. Velen van hen keren terug naar het noorden om, nu ze sterk in het geloof staan, het Evangelie te verspreiden onder andere moslims.

Help ons het evangelie te verspreiden in Nigeria. Als dat wilt kunt u deze mededeling bij u gift schrijven: “Nigeria Evangelie”

STEUN

__________________________________________________

Bekijk het verhaal van Habila, een nigeriaanse christen die werd neergeschoten omwille van zijn getuigenis. Wonder boven wonder overleeft hij deze aanval een getuigt hij weer van Jezus.

Video gemaakt door onze zusterorganisatie SDOK in Nederland.